Cevora / Universitas – bestelplatform cursusmateriaal

Op maat ontwikkeld webplatform stroomlijnt gehele proces voor bestellen, drukken en leveren cursusmateriaal

Dankzij deze applicatie kan Cevora al hun syllabi beheren en drukopdrachten plaatsen bij drukkerij Universitas. Integratie met Bpost garandeert een stipte levering en gemakkelijke opvolging. Facturatie- en rapporteringstools zorgen voor een efficiënte workflow.

Project omschrijving:

De webapplicatie voor syllabusbeheer stelt Cevora en haar externe agentschappen in staat om een groot portfolio aan syllabi te beheren. Dagelijks moeten er syllabi in specifieke hoeveelheden gedrukt worden door Universitas, dat de drukopdrachten ontvangt via de applicatie. De bestellingen leiden tot een kostenoverzicht voor facturatie dat door beide partijen kan geraadpleegd worden. De applicatie legt ook een koppeling met externe van Cevora voor het bekomen van bepaalde data.

  • Klant: Universitas / Cevora
  • Technologieën: PHP 7, Laravel 5, jQuery, Mailgun API (email deliverability), Bpost API (aanmelden voor verzending)